Kázeň na 3. nedeľu po Zjavení, 22.1.2023

Ondrej Prostredník

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie