Kázeň na 4. adventnú nedeľu

Erika Sokola, 20.12.2020

Nahrávka
https://soundcloud.com/user-469034317/4-adventna-nedela-oslovenie-kazen-a-modlitba

Nahrávka – kantáta J. S. Bacha Bereitet die Wege, bereitet die Bahn! BWV 132 určená na 4. adventnú nedeľu – Solamente naturali
https://soundcloud.com/user-469034317/kantata-na-4advnedelu-bereitet-die-wege-bereitet-die-bahn-bwv-132