Kázeň na 4. nedeľu po Svätej Trojici, 2.7.2023

František Ábel

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie