Kázeň na 7. nedeľu po Svätej Trojici, 23.7.2023

Anna Polcková

kázeň vo formáte pdf na stiahnutie