Kázeň na 8. nedeľu po Svätej Trojici, 30.7.2023

Peter Pavlovič

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie