Kázeň na Nedeľu po Vstúpení, 16.5.2021

Ondrej Prostredník

Nahrávka na stiahnutie:
https://drive.google.com/drive/folders/11xNh-_DdgWyIhb2AaZzEJRUZPHNLn64b

Text na stiahnutie: