Kázeň na Nedeľu Svätej Trojice, 30.5.2021

Anna Polcková
nahrávka na stiahnutie: https://drive.google.com/drive/folders/11xNh-_DdgWyIhb2AaZzEJRUZPHNLn64b
na stiahnutie ako text: