Grant nadácie SPP

Názov projektu: STARÉ LÝCEUM: Obnova fasády ako súčasť komplexnej rekonštrukcie kultúrnej pamiatky

Výška finančného príspevku: 15 000 €

Staré lýceum na Konventnej 15. Historická budova, v ktorej študovali štúrovci, dnes v procese obnovy a premeny na kultúrno-komunitné centrum Staré Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti. Aktuálne je hotová fasáda z dvora. Pokračovať budú práce v interiéri a na fasáde z ulice. V roku 2023 je plánované ukončenie rekonštrukcie a znovuotvorenie lýcea.

Hlavným partnerom obnovy sú Granty EHP a Nórska na Slovensku, časť prác na fasáde budovy vo výške 15 000 € sa realizovala aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Ďakujeme.

Aktuálne informácie na www.velkykostol.sk a na našom facebooku a na Staré lýceum.