Kontakty

Farský úrad:

Konventná 11, 811 03 Bratislava

Úradné hodiny:

podľa dohody

Kontakty priamo na jednotlivých farárov, alebo na telefónne číslo hospodárskej správy zboru: 54 41 30 31.

Zväčšiť mapu

Predsedníctvo cirkevného zboru:

Farárky:

Mgr. Anna Polcková, predsedajúca farárka

Mgr. Erika Sokola, zborová farárka

Presbyterstvo:

 • Ing. Michal Šebesta (kurátor, zástupca zbor. dozorcu),
  e–mail: michal.sebesta@velkykostol.sk
 • prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD. (kantor),
  e–mail: jan.vladimir.michalko@velkykostol.sk
 • Mgr. Andrea Cox
 • Mgr. Anna Dojčanová
 • Mgr. Kristína Liberčanová
 • doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
 • Ing. arch. Zuzana Pruttkayová – Jankovichová
 • Ing. arch. David Raška
 • RNDr. Pavel Sadloň
 • Ing. Alena Vaľková