O cirkevnom zbore

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto patrí do Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, do Bratislavského seniorátu a Západného dištriktu.

Do nášho cirkevného zboru patria bratia a sestry, ktorí majú trvalé bydlisko v Starom Meste (Bratislava I), prihlásiť sa však môžu aj tí, ktorí vo Veľkom alebo Malom kostole nachádzajú svoj duchovný domov. Sú nielen z celej Bratislavy, ale aj z jej okolia. Oslovujeme študentov, ktorí tu len študujú, pracujúcich z rôznych regiónov Slovenska, ale aj zahraničia a turistov a návštevníkov Bratislavy.

Informácie a dokumenty:

Hlásime sa k najstarším tradíciám evanjelickej cirkvi v Bratislave a okolí, rešpektujúc nové potreby a životné situácie dnešného človeka. Oslovujeme všetky generácie Božím slovom a jeho prostredníctvom odpoveďami na otázky, ktoré život prináša.

Služby Božie  sa v našom cirkevnom zbore konajú v  slovenskom, nemeckom, maďarskom a anglickom jazyku.

Predsedníctvo cirkevného zboru:

 • Mgr. Anna Polcková — predsedajúca zborová farárka
 • Ing. Stanislav Gajdoš — zborový dozorca

Farári zboru:

 • Mgr. Anna Polcková
 • Mgr. Erika Sokola

Presbyterstvo zboru ďalej tvoria:

 • Ing. Michal Šebesta — kurátor Veľkého kostola, zástupca zborového dozorcu
 • prof. Mgr. František Ábel, PhD. — predseda Vnútromisijno–bohoslužobného výboru
 • Mgr. Hana Dojčanová — zodpovedná za prácu s deťmi a mládežou
 • Rudolf Horváth — kantor Malého kostola
 • Ing. Artur Kottner, PhD. — predseda Hospodárskeho výboru
 • Ing. Ján Králik — predseda Revízneho výboru
 • prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD. — kantor Veľkého kostola
 • Mgr. Michaela Poschová — zodpovedná za prácu s nemecky a maďarsky hovoriacimi členmi CZ
 • Eva Stohlová — zodpovedná za zborovú diakoniu
 • Ing. Ondrej Valentko — kurátor Malého kostola