Najbližšie Služby Božie

NE 22. apríl

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie

NE 29. apríl

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Ondrej Prostredník

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie