Najbližšie Služby Božie

NE 10. december

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie se spoveďou a s Večerou Pánovou

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Vivienne Gabron — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

ŠT 14. december

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 17:00 — Velebírová — Večerné Služby Božie

NE 17. december

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — Ondrej Prostredník — Večerné Služby Božie
Služby Božie počas vianočných sviatkov

Viac informácií nájdete v samostatnom príspevku.