Najbližšie Služby Božie

NE 12. august

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Erika Sokola

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

NE 19. august

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie

Štvrtkové večerné služby Božie

Štvrtkové večerné služby Božie v Malom kostole sa v júli a v auguste nebudú konať.