Najbližšie Služby Božie

NE 15. október

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — František Ábel — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Dana Chovanová — Večerné Služby Božie

ŠT 19. október

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 18:00 — Hankovský — Večerné Služby Božie

NE 22. október

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie