Najbližšie Služby Božie

NE 18. jún

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — František Ábel — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Moravek — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Marian Bodolló — Večerné Služby Božie

ŠT 22. jún

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 18:00 — Hankovský — Večerné Služby Božie

NE 25. jún

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Spoločné Služby Božie v nemeckom a maďarskom jazyku
  • 18:00 — Dana Chovanová — Večerné Služby Božie