Najbližšie Služby Božie

NE 20. január  2. po Zjavení
Veľký kostol

 • 10:00 —Erika Sokola — Služby Božie s VP

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s VP
 • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

Streda 23.1.2019

Malý kostol 18:00 Michaela Púpalová — večerné služby Božie

NE 27. január  3. po Zjavení
Veľký kostol

 • 10:00 —Anna Polcková — Služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie

Streda 30.1.2019

Malý kostol 18:00 Michaela Púpalová — večerné služby Božie

NE 3. február 4. po Zjavení
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — Služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s VP
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
 • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

Sreda 6. 2. 2019

 • 18:00 Večerné Služby Božie — Michaela Púpalová, Malý kostol — Panenská ulica

************
Zmena termínu konania stredtýžňových služieb božích
Od 1. októbra 2018 sa budú stredtýždňové služby Božie v Malom kostole konať vždy v stredu o 18:00 hod.