Najbližšie Služby Božie

NE 23. apríl

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Ondrej Prostredník — Večerné Služby Božie

ŠT 27. apríl

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 18:00 — Hankovský — Večerné Služby Božie

NE 30. apríl

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — František Ábel

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie