Najbližšie Služby Božie

NE 16. december – 3. adventná

Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie so spoveďou a s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 15:00 — Anna Polcková — Ekumenické služby Božie v nemeckom jazyku
 • 16:30 — Ondrej Prostredník — Stretnutie mládeže
 • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

NE 23. december – 4. adventná

Veľký kostol

 • 10:00 — Lars Müller-Marienburg — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie

V 4. adventnú nedeľu 23.12.2018 nemecké SB nebudú. Bratov a sestry, ktorí navštevujú služby Božie v nemeckom jazyku, pozývame na hlavné SB do Veľkého kostola.

Štedrý deň 24. 12. 2018

Veľký kostol

 • 14:30 — František Ábel — služby Božie
 • 16:30 — Anna Polcková — služby Božie

Malý kostol

 • 14:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
 • 15:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
 • 24:00 — Anna Polcková, Róbert Bezák — ekumenické služby Božie

Prvá slávnosť vianočná 25. 12. 2018

Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

Druhá slávnosť vianočná 26. 12. 2018

Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku

Nedeľa po Vianociach 30. 12. 2018

Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Tomáš Semko — večerné služby Božie

Starý rok 31. 12. 2018

Veľký kostol

 • 16:30 — Erika Sokola — služby Božie

Malý kostol

 • 15:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku

Nový rok 1. 1. 2019

Veľký kostol

 • 10:00 —  Anna Polcková — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2019

Veľký kostol

 • 10:00 —  Erika Sokola — služby Božie 

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 —  večerné služby Božie

************
Zmena termínu konania stredtýžňových služieb božích
Od 1. októbra 2018 sa budú stredtýždňové služby Božie v Malom kostole konať vždy v stredu o 18:00 hod.