Najbližšie Služby Božie

NE 24. jún

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou, krst a konfirmácia dospelých

ČT 28. jún

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 18:00 — Marian Bodolló — Večerné Služby Božie

NE 1. júl

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — František Ábel

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 9:00 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie