Najbližšie Služby Božie

NE 6. august

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Dana Chovanová — Večerné Služby Božie

NE 13. august

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Panovou
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie s Večerou Panovou

Štvrtkové večerné služby Božie v júli a v auguste
Štvrtkové večerné služby Božie v Malom kostole sa v júli a v auguste nebudú konať.