Najbližšie Služby Božie

NE 7. október

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — František Ábel

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

ST 10. október

Malý kostol, Panenská ulica (vstup z Lýcejnej)

  • 18:00 — Ponjičan — teológ EBF UK

NE 14. október

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — Včerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************
Zmena termínu konania stredtýžňových služieb božích
Od 1. októbra 2018 sa budú stredtýždňové služby Božie v Malom kostole konať vždy v stredu o 18:00 hod.