Najbližšie Služby Božie

NE 11. február

Veľký kostol, Panenská ulica 28

  • 10:00 — Erika Sokola

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
  • 17:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

ŠT 14. február

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 17:00 — Ondrej Prostredník — Večerné Služby Božie

ŠT 15. február

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 17:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie

NE 18. február

Veľký kostol, Panenská ulica 28

Malý kostol, Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej)

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku