Spovedný príhovor, 27.11.2022 – Malý kostol

Tomáš Gulán

Príhovor vo formáte pdf na stiahnutie