Wielle Elhorst: Kázeň na 21. nedeľu po ST, 29.10.2023

Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Ž 46,8

Kázeň Wielle Elhorsta vo formáte pdf

Kázeň vo zvuku:

Modlitba ku Dňu reformácie

Pane,
Ďakujeme, že tu dnes sedíme. Že sme tu spolu. Že naše topánky stoja na rovnakej podlahe, že
dýchame ten istý vzduch, že nás delia vlastne iba centimetre. Že sme spoločenstvo, cirkev.
Ďakujeme Ti za to, že tu spolu môžeme premýšľať, čo je reformácia a pamiatka na ňu. Že si môžeme
pripomínať, že Luther nás naučil, že inštitúcie nie sú nevyhnutne a samé o sebe zdrojom morálky
a hodnôt. Že existujúce inštitúcie nemusia korešpondovať s Tvojou vôľou. A preto máme právo
a povinnosť autonómne čítať Písmo, premýšľať a preciťovať Tvoje slová dané nám cez druhých a tiež
mať priamy a živý vzťah s Tebou. Prosíme, pomáhaj nám toto všetko budovať, tvoriť spolu s Tebou
a ľuďmi.
Ukazuj nám ako protestantom aj neprotestantom cestu zmysluplného protestu proti
skrivodlivostiam, ktoré vidíme naokolo, aj v našom spoločenstve, v našej cirkvi. Nech je náš protest
naplnený Tvojou láskou, túžbou po spravodlivosti, ale aj prijatím a odvahou byť iným, tak ako nám
ukázal Ježiš Kristus.
Upevňuj v nás presvedčenie, že zmena, reformácia, je možná. Že v istom zmysle, ak sme tu my spolu
a s Tebou, už je tu aj pretvorenie. Pani, daj, aby sme sa menili a reformovali na Tvoj obraz. Každý
jeden a každá jedna z nás. A aby cez nás presiakli tieto zmeny do inštitúcií, ktoré vytvárame. Aj do
našej cirkvi.
Možno zmenu ešte nevidíme a strácame nádej. Tak ako nám dúha má pripomínať zmluvu s Tebou
o neubližovaní, o konci hnevu, nech nám pohľad na nočnú oblohu pripomína, že už je niečo inak, hoci
zatiaľ nevnímateľné našim zrakom a našou vzdialenosťou od zdroja zmeny. Lebo na nebi pozorujeme
hviezdy, ktoré sú už iné alebo tu už vôbec nie sú. Svetlo, ktoré vnímame ako prítomnosť je už
minulosťou. Nech nám toto poznanie pomáha prečkať ťažké chvíle.
V týchto dňoch si pripomíname aj smrť našich blízkych. Ich premenu. Daj, aby naše stretnutia so
smrťou boli stretnutiami so slobodou, ktorú smrť ako skúsenosť konečnosti prináša. A nech cez toto
poznanie môžeme hľadieť aj na našu cirkev, a vidieť, že konečnosť ako taká, nové etapy existencie, je
súčasťou tvorivého procesu, života, ktorý nám ako jednotlivcom a komunite dávaš. Nech vidíme, že
nemeniť sa, v skutočnosti znamená zomrieť takpovediac za živa.
Pane, pomôž nám meniť sa viac, reformovať sa viac, protestovať viac, žiť viac. Byť láskavejšími,
pravdivejšími, odvážnejšími. Daj, aby naše pretváranie sa cez Teba viedlo k pretváraniu cirkvi. Aby
nám bola živým domovom, tak ako Ty si nám domovom.
Amen.

Modlitba za ekumenickú a medzináboženskú spoluprácu pri podpore menšín.

Hospodin, ty chrániš cudzincov, ujímaš sa siroty a vdovy. Tvoj Syn, Ježiš Kristus, nám kázal milovať všetkých našich blížnych, aj tých, ktorí sú iní ako my. Prosíme ťa, obmäkči naše srdcia, aby sme do nich dokázali prijať aj chudobných, aj chorých, aj migrantov, aj ľudí, ktorí sú medzi nami takým či onakým spôsobom v menšine, a preto sú obzvlášť zraniteľní. Nedovoľ, aby nás pri tom brzdili rozdiely našich vierovyznaní a náboženstiev. Daj nám jednotu, aby sme sa dokázali spojiť v tejto službe, ktorú nám kladieš všetkým za úlohu. V mene Ježiša Krista, nášho Pána a brata. Amen.