Životné situácie

Narodenie

Rodičia odovzdávajú pri splodení dieťaťa chromozómy, ale nevdýchnu ducha.

Detstvo

Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.

Dospievanie

Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných.

Sobáš

Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.

Rodina

Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť.

Produktívny vek

My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych a nie v sebe mať záľubu.

Krízové situácie

Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie.

Staroba

Po jari a lete nastáva v prírode jeseň. Je časom zrenia, zbierania úrody. Jeseň života má rovnako ako jeseň v prírode svoje čaro.

Smrť

Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel.Veríš tomu?