Detstvo

“Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.”

Matúš 19,14

Pri oslovení detí evanjeliom rešpektujeme prirodzenú detskú hravosť a bezprostrednosť. Duchovné vzdelávanie detí sa preto koná spôsobom, ktorý je pre deti zrozumiteľný na  detských službách Božích,  ale aj mnohých iných zborových aktivitách.

Čo robí Cirkevný zbor  pre deti?

Pre deti je určená  detská besiedka či tvorivé dielne, odkiaľ si naši najmladší môžu odniesť veľa dobrých zážitkov, nájsť si nových kamarátov.

Viac informácií v sekcii Aktivity pre deti.