Dospievanie

“Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných.”

Príslovia 2, 6.7a

Dospievanie je obdobím zaujímavým a emotívnym, ale aj nebezpečným (veľkou) zraniteľnosťou. Práve v tomto období života hľadá človek svoje miesto v rodine i spoločnosti, začína ísť svojou vlastnou životnou cestou.

Aké aktivity ponúka Cirkevný zbor pre mladých ľudí?

Konfirmácia je potvrdením svätého krstu na základe osobného vyznania viery. Predchádza jej príprava na konfirmáciu, na ktorej sa dospievajúci (spôsobom jemu vlastným) viac dozvie o Božom slove,  základe svojej vlastnej viery i o histórii svojej cirkvi.

Príprava ku konfirmácii trvá necelé dva školské roky potom, ako dieťa dovŕši 12 rokov.  Začína sa v druhej polovici septembra.

Vyučovanie prebieha:

  • 1. ročník: pondelok alebo štvrtok o 15.00 na Farskom úrade,  Konventná 11
    • štvrtok o 15.45 na Farskom úrade Konventná 11 (v nemeckom jazyku)
  • 2. ročník: štvrtok o 15.00 v Starom lýceu, Konventná 15

Mladí ľudia po konfirmácii sa pravidelne stretávajú na doraste, neskôr mládeži. Aj tieto spoločenstvá, ktoré mladým ľuďom ponúkajú miesto pre stále aktuálne porozumenie Biblie, nové podnety, otázky a diskusie,  tvoria  príležitosť k pevným a pekným priateľstvám, možno aj prvým láskam. Vzájomné  vzťahy sa ešte viac utužujú na výletoch do prírody či na letných táboroch.

Viac informácií o akciách pre mladých v sekcii Aktivity pre mládež.

Dokumenty

Prihláška na konfirmačnú prípravu