Narodenie

“Rodičia odovzdávajú pri splodení dieťaťa chromozómy, ale nevdýchnu ducha.”

Frankl

Dieťa je veľkým, jedinečným Božím darom predovšetkým pre rodičov, požehnaním pre celú rodinu. O duchovnú stránku jeho výchovy sa okrem rodičov starajú v rodine starí rodičia a krstní rodičia.

Čo môže Cirkevný zbor ponúknuť rodine, v ktorej sa narodilo dieťatko?

Sviatosť krstu svätého po predchádzajúcom individuálnom rozhovore s rodičmi, príp. aj krstnými rodičmi.

Krst svätý malého človiečika privíta aj vo veľkej rodine bratov a sestier v Cirkevnom zbore. Rozhodnutie rodičov a krstných rodičov potvrdzuje neskôr mladý človek sám svojím vyznaním viery pri konfirmácii.

Ak sa rozhodnete nechať svoje dieťa, krstné dieťa alebo vnúčatko pokrstiť, skontaktujte sa prosíme s niektorým z našich farárov/farárok.

Informácie z cirkevnoprávnych predpisov našej cirkvi o krste:

  • O krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne. Duchovný pastier (farár) je povinný viesť s rodičmi a krstnými rodičmi pastorálny rozhovor o význame, zmysle a záväznosti krstu svätého.
  • Krstní rodičia majú byť zásadne ev. a. v. V prípade závažných dôvodov jeden z krstných rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi.
  • Pri krste detí slobodných matiek vyžaduje sa u matky dieťaťa jej vlastný krst a konfirmácia.
  • Celý cirkevný zbor modlitebne a konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast pokrsteného.

Dokumenty

Tlačivo ku krstu svätému