Produktívny vek

“My, silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych a nie v sebe mať záľubu. Každý z nás nech sa ľúbi blížnemu, aby mu to bolo na dobro, na budovanie.”

List Rímskym 15,1.2

Obdobie medzi  25–50 rokom patrí k najaktívnejším i najvýkonnejším.  Dnešná doba si vyžaduje plné psychické i fyzické nasadenie v rodine i v profesionálnej oblasti,  čo má za následok málo času na osobný rast a duchovný rozvoj.  Aby však človek dokázal dávať a tvoriť, potrebuje mať zdroje, z ktorých čerpá.

Čo môžeme ponúknuť pre ľudí v produktívnom veku?

Služby Božie, ktoré sú zážitkom — stretnutím Boha s človekom v Slove a sviatostiach. Prinášajú  posilnenie, podporu, nové inšpirácie alebo upokojenie. K dispozícii sú v slovenskom, anglickom, nemeckom i maďarskom jazyku.

Ak máte radi hudbu, radi vás privítame na koncertoch v našich kostoloch.

Silu a inšpiráciu môžete načerpať aj na našich prednáškach, prípadne výletoch. Viac informácií nájdete v sekci Aktivity pre dospelých.

Pokiaľ ste ešte neboli pokrstení a chcete sa stať kresťanom/kresťankou, máte možnosť prijať sviatosť Krstu svätého v dospelosti. Rovnako vítame aj evanjelikov, ktorí boli pokrstení v detstve, ale ešte neboli konfirmovaní. Ku  Krstu svätému v dospelosti alebo k rozhodnutiu nechať sa konfirmovať je okrem Vašej motivácie potrebné získať orientáciu a prehľad o kresťanskej viere na individuálnej alebo skupinovej príprave.  Čas a frekvencia stretnutí sa prispôsobuje Vašim možnostiam.

Prihláška do cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto