Rodina

” Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť.”

1. Kor 6,12

Pre každého človeka je dôležité, aby mal svoje  zázemie, svoju rodinu, blízkych ľudí. Založiť si vlastnú rodinu je dnes odvážnym rozhodnutím, ale práca, ktorý človek vynaloží pre formovanie dôležitých vzťahov, má určite zmysel. Bezpodmienečné prijatie v rodine núka pocit istoty a bezpečia. Tvorí základ hodnoty, dôstojnosti, ktorá nestojí na výkonoch, ale iba na púhej existencii druhého.

Ako pracuje cirkevný zbor s rodinou?

Naše aktivity a služby Božie sa snažíme upriamiť na každého člena rodiny. Detské besiedky preto bývajú navštevované deťmi s rodičmi, prednášky, výlety a koncerty môžu spojiť dospievajúcichdospelými. Naša opatrovateľská agentúra  a pomoc chorým a seniorom v domácnosti sa tiež odvíja z prirodzenej potreby a túžby človeka ostať čo najdlhšie  v kruhu svojich najbližších.