Smrť

“Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel.Veríš tomu?”

Evanjelium Jána 11,25

Smrť blízkeho človeka je jednou z najťažších strát, aké môže človek na tomto svete zažiť. Bolesť a smútok sa striedajú s výčitkami a pocitmi viny. Naša kresťanská viera núka však nádej a nové perspektívy aj v situáciách, v ktorých je človek úplne bezmocný.

Ak si žiadate kresťanskú rozlúčku so zosnulým príbuzným, priateľom alebo známym, obráťte sa s dôverou na našich farárov/farárky. Služby Božie pri pohrebe si pripravia na základe osobného rozhovoru. Pomôžete nám, keď si pred stretnutím pripravíte stručný životopis zosnulého a  prinesiete “List o prehliadke mŕtveho”.

Čo môže Cirkevný zbor urobiť pre pozostalých?

  • kresťanskú rozlúčku — Služby Božie pri pohrebe zosnulého
  • modlitbu za smútiacich na Službách Božích
  • sprevádzanie a pastorálna služba, pomoc pozostalým