Staroba

Po jari a lete nastáva v prírode jeseň. Je časom zrenia, zbierania úrody. Jeseň života má rovnako ako jeseň v prírode svoje čaro.

Na dôchodku si môže človek po celoživotnej práci vychutnať  čas s vnúčatami, pokoj s knihou, či na prechádzke. Pre mnohých seniorov znamená  Cirkevný zbor nielen priestor pre  osvieženie ducha. Stáva sa dôležitým miestom stretnutí s ľuďmi rôznych vekových kategórií, kde môžu  prispieť svojou aktivitou, cennými radami a skúsenosťami.

Čo môže Cirkevný zbor urobiť pre seniorov?

Cirkevný zbor organizuje okrem aktivít, ktoré sú otvorené pre každého,  každý mesiac stretnutia seniorov. Tu majú možnosť  vypočuť si Božie slovo, modliť sa,  ale aj nadviazať kvalitné vzťahy s ľuďmi podobného veku i záujmov.

Cirkevný zbor je zriaďovateľom Opatrovateľskej agentúry Simeon, ktorá zabezpečuje opatrovateľskú starostlivosť.

Okrem tejto profesionálnej ponuky pomoci sú ochotní dobrovoľníci pripravení  navštíviť starších bratov a sestry v domácnosti, o túto službu však treba požiadať. Záleží nám na tom, aby naši seniori nezostávali so svojimi radosťami a starosťami sami.