Verejné obstarávanie

LYCEUM – Free Society Lab (CLT01006)

Otváracia konferencia
(expertný workshop 8. 4. 2021 a konferencia 12. 4. 2021)


Externé služby projektového manažmentu


Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Staré evanjelické Lýceum v rámci implementácie projektu č. CLT01006


Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Staré evanjelické lýceum – vstavaný nábytok


Verejné obstarávanie na dodávku a montáž svietidiel


Objednávky


Späť