Dokumenty

Rok 2021

Stanovisko presbyterstva ku Sčítaniu obyvateľov 2021

Rok 2020

Ondrej Prostredník – Sola scriptura po 500 rokoch

Vyjadrenie presbyterstva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto k Pastorálnemu stanovisku k témam súvisiacimi so sexuálnou etikou, ktoré vydal Zbor biskupov ECAV 13. júla 2020

František Ábel: Problém homofóbie podmienenej menšinovou sexuálnou orientáciou (poznámky k výkladu biblických textov o homosexualite)

Vyhlásenie presbyterstva k Medzinárodnému dňu proti homofóbii (IDAHOT) 17.5.2020

Výročná správa o činnosti Cirkevného zboru BA SM za rok 2019

Záverečný účet za rok 2019 a rozpočet na rok 2020_1. časť

Záverečný účet za rok 2019 a rozpočet na rok 2020_2. časť

Záverečný účet za rok 2019 a rozpočet na rok 2020_3. časť

SIMEON Výročná správa za rok 2019

Rok 2019

Výročný konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré mesto_úprava štatútu

Organizačný poriadok Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré mesto 2019

Výročná správa Simeon 2018

Výročná správa za 2018

Rok 2018