Ekumenický modlitebný večer, 6.3.2022, 18:00

Program Ekumenického modlitebného večera