Erika Sokola: Kázeň na Štedrý deň

Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.

Kázeň vo formáte pdf.