František Ábel: Kázeň na 25. nedeľu po Svätej Trojici, poslednú nedeľu v cirkevnom roku, nedeľu večnosti

Kázeň vo formáte pdf