Kari Veiteberg: Kázeň na prvú adventnú nedeľu 3. decembra 2023

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi. Zj 21,3

Kázeň Kari Veiteberg v pdf

foto: Stanislav Griguš