Kázeň na 1. adventnú nedeľu, 27.11.2022

Lars Müller-Marienburg

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie (od tretej strany)