Kázeň na 1. slávnosť vianočnú, 25.12.2021

Anna Polcková a Erika Sokola