Kázeň na 1. slávnosť vianočnú, 25.12.2022

Ondrej Prostredník

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie