Kázeň na 11. nedeľu po Svätej Trojici, 20.8.2023

František Ábel

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie