Kázeň na 14. nedeľu po Svätej Trojici, 10.9.2023

Anna Polcková

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie