Kázeň na 16. nedeľu po Svätej Trojici, 24.9.2023

Anna Polcková

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie