Kázeň na 18. nedeľu po ST – Poďakovanie za úrody

Ondrej Prostredník, 3.10.2021