Kázeň na 19. nedeľu po ST, 23.10.2022

Anna Polcková

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie


(nahrávka nie je k dispozícii)