Kázeň na 19. nedeľu po Svätej Trojici, 15.10.2023

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie