Kázeň na 2. slávnosť vianočnú, 26.12.2021

František Ábel