Kázeň na 22. nedeľu po Svätej Trojici, 5.11.2023, Pamiatka zosnulých

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie