Kázeň na 4. nedeľu po Svätej Trojici, 27.6.2021

Anna Polcková
Konfirmácia dospelých

https://drive.google.com/drive/folders/11xNh-_DdgWyIhb2AaZzEJRUZPHNLn64b