Kázeň na 5. nedeľu po Svätej Trojici, 9.7.2023

Erika Sokola

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie