Kázeň na ekumenické služby Božie pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii

Anna Kampl

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie