Kázeň na Konfirmáciu dospelých – 1. nedeľa po Svätej Trojici, 19.6.2022

Anna Polcková

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie