Kázeň na Poslednú nedeľu po Zjavení, 6.2.2022

Ondrej Prostredník