Kázeň na Štedrý deň, 24.12.2022, 24:00 (ekumenické SB)

Daniel Pastirčák

Kázeň vo formáte pdf na stiahnutie