Kázeň na Vstúpenie Krista Pána na nebo, 26.5.2022

František Ábel

Kázeň vo verzii pdf na stiahnutie