SB v domácnosti – 1. adventná nedeľa, 28.11.2021

Erika Sokola

Poriadok služieb Božích v domácnosti (kázeň od strany 6):