SB v domácnosti – 2. adventná nedeľa, 5.12.2021

Anna Polcková

Poriadok služieb Božích v domácnosti (kázeň od strany 6):