SB v domácnosti – 3. adventná nedeľa

Jaroslava Michnová, seniorátní farářka Východomoravského seniorátu Českobratrské církve evangelické

Poriadok služieb Božích v domácnosti (kázeň od strany 5):