Informácie o platbe cirkevných príspevkov

Cirkevný príspevok (predtým označovaný ako cirkevná daň) je možné platiť tromi spôsobmi:

  1. Prevodom na účet vedený v Tatrabanka, a.s.
    • pre platby zo Slovenska: číslo účtu: 292 8868 076/1100
    • pre platby zo zahraničia: IBAN: SK59 1100 0000 0029 2886 8076, SWIFT: TATRSKBX
  2. Poštovou poukážkou, ktorá je k dispozícii v našich kostoloch už s vyplnenými našimi údajmi, čiže vy len doplníte svoje
  3. V hotovosti v pokladni kancelárie hospodárskej správy počas úradných hodín

Odporúčaná výška príspevku je 20 € zamestnaní, 10 € dôchodcovia, nezamestnaní a deti.

Ďakujeme vám!