Služby Božie

Veľký evanjelický kostol

Panenská ulica 28, Bratislava

 • Služby Božie: nedeľa a vo sviatky o 10:00 hod.
 • Počas obmedzení v súvislosti s pandémiou sa vo Veľkom kostole konajú aj večerné služby Božie o 18:00, všetky aktuálne informácie sú zverejňované v bulletine.
 • Večera Pánova: spravidla 3. nedeľa v mesiaci, každá adventná a pôstna nedeľa (Prvá slávnosť vianočná, veľkonočná a svätodušná, Nový rok, Veľký piatok dopoludnia aj večer, Kajúca nedeľa, Konfirmačná slávnosť detí a dospelých, Poďakovanie za úrody zeme, Pamiatka reformácie, Pamiatka zosnulých)

Po nedeľných službách Božích vo Veľkom kostole sa koná stretnutie členov zboru s občerstvením v Starom lýceu.

Zväčšiť mapu

Malý evanjelický kostol

Panenská ulica 28 (vstup z Lýcejnej), Bratislava

Služby Božie sa konajú každú nedeľu:

 • 9:00 hod. — služby Božie v nemeckom jazyku
 • 10:00 hod. — služby Božie Medzinárodneho cirkevného zboru Bratislava (Bratislava International Church) v anglickom jazyku
 • 11:30 hod. — služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 hod. — večerné služby Božie, Večera Pánova: 2. nedeľa v mesiaci
 • Počas obmedzení v súvislosti s pandémiou sa večerné služby Božie konajú vo Veľkom kostole, všetky aktuálne informácie sú zverejňované v bulletine.

Spravidla raz mesačne v časoch ohlásených v bulletine sa konajú v Malom kostole detské a mládežnícke služby Božie.

Večerné služby Božie bývajú aj vždy v stredu o 18:00 hod.

Zväčšiť mapu

Informácie o najbližších Službách Božích v Malom a Veľkom kostole nájdete na hlavnej stránke v aktuálnych Zborových aktivitách na týždeň.

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

Ako sa môžete zapojiť Vy?

 • účasťou na službách Božích
 • pomocou pri zabezpečovaní služieb Božích: čítaním biblických textov, modlitieb alebo oslovení
 • prípravou občerstvenia na stretnutiach po službách Božích v Starom lýceu